Kontakt

Puslinge

Jette Frederiksen 23984240 jetteogmax@gmail.com
Kathrine Hoffmann Kusk 51515402 kathrinehoffmann@gmail.com
Christine Hugger Jørgensen 27246317 christinehugger@post.cybercity.dk
Lea Marshall lederassistent

Tumlinge

Karl-Kristian Krogh Thomsen 23869161 kktkrogh@gmail.com
Camilla Bjerre 22264928 camillabjerre1987@gmail.com

Pilte

Dennis Fredberg Lauritzen 60559698 dennis@woosah.dk
Trine Pehrson Frederiksen 30288740 trinepf95@hotmail.com
Nanna Madsen 20952381 nascma95@gmail.com

Væbnere

Daniel Hoffmann Kusk 61965747 danielkusk@fdf.dk
Kristoffer Nygård Jensen 30668726 kristoffernj17@gmail.com
Maria Laursen 23639422 marialaursen97@gmail.com
Andreas Abildgaard 41828668 andreas@abildgaards.dk

Seniorvæbnere

Daniel Hoffmann Kusk 61965747 danielkusk@fdf.dk
Kristoffer Nygård Jensen 30668726 kristoffernj17@gmail.com
Maria Laursen 23639422 marialaursen97@gmail.com
Andreas Abildgaard 41828668 andreas@abildgaards.dk

Seniorer

Nanna Jacobsen 29849191 nanna.jkbsn@gmail.com
Rebecca Møller Mortensen 60910989 rebecca.m.mortensen@gmail.com
Martin Kristensen 25888614 martin-k1993@live.dk

Kredsledelse

Per Marshall 61779335 pwsm70@gmail.com
Katrine Leander Samson 28636813 katrineleander@gmail.com

Bestyrelse

Jan Sørensen Formand 51604741 sorensen.jan@hotmail.dk
Lise Gansted-Mortensen Medlem 60517260 fam_gm@hotmail.com
Martin Bro Medlem
Lars Petersen Medlem
Per Marshall Kredsleder 61779335 pwsm70@gmail.com
Katrine Leander Samson Kredsleder 28636813 katrineleander@gmail.com